Cesta do Tengenenge

 
Publikováno: 17. 1. 2014

Dobrovolníci Klubu přátel Tengenenge podniknou během února pravidelnou cestu za dětmi ze sochařské komunity Tengenenge.

Klub přátel financuje v Tengenege provoz a nezbytnou údržbu školy, kde se děti sochařů připravují na docházku do státní základní školy. Výuka na školách v Zimbabwe je v anglickém jazyce, ale doma děti hovoří svými mateřskými jazyky. Škola přímo ve vesnici pomáhá dětem zvládnout základy angličtiny, základy čtení i psaní a osvojit si nezbytné sociální návyky. Státní základní škola Horse Shoe v Guruwe, do které děti pěšky dochází, je od Tengenenge vzdálena 8 km. Díky fungování školky přímo v Tengenenge mohou děti přeskočit obvyklý přípravný ročník státní základní školy a nastoupit přímo do první třídy.

Pokud byste chtěli finančně či jakkoliv jinak podpořit děti sochařů kontaktujte nás či přímo předsedkyni Klubu přátel Tengenenge paní PhDr. Marii Imbrovou.

Více o aktivitách Klubu přátel Tengenene se můžete dozvědět zde.