Dobročinné projekty

Školka v TengenengeŠkolka v TengenengeŠkolka v TengenengeŠkolka v Tengenenge
Kdo si někdy položil otázku, zda či jak je možné pomoci lidem v Africe, ví, že hledání odpovědi není jednoduché. Jediná účinná pomoc je – podle našeho názoru – ta, které podporuje vlastní aktivitu a emancipaci lidí, ke kterým pomoc směřuje. Proto sochy nakupujeme přímo v sochařské komunitě Tengenenge nebo ve studiích samostatných sochařů v Harare, a tím je přímo finančně podporujeme. Na cestě mezi sochařem a konečným vlastníkem sochy již nestojí žádní další obchodníci.

Školka v TengenengeŠkolka v TengenengeŠkolka v TengenengeŠkolka v Tengenenge
Zároveň si však uvědomujeme, že pokud se děti v Africe naučí číst a psát, mnohonásobně vzroste jejich šance na uplatnění a získání lépe placené práce. Proto jsme uvítali aktivitu paní PhDr. Marie Imbrové, afrikanistky a bývalé diplomatky v Zimbabwe, která v roce 2010 iniciovala založení Klubu přátel Tengenenge. Klub je spolkem, jehož cílem je podporovat děti sochařů v komunitě Tengenenge, aby mohly navštěvovat školu a získat základní školní vzdělání. Ve prospěch Klubu proto pořádáme nejrůznější akce s cílem získat finanční prostředky pro činnost Klubu. Více o činnosti Klubu se můžete dozvědět na www.tengenenge.cz.