Dotek Afriky v Brušperku, tisková zpráva

 
Frýdek-Místek, 9. ledna 2012 – Pokud navštívíte mezi 6. lednem a 31. březnem 2012 Cafebar No. 7 v Brušperku, můžete nejen ochutnat rozličné druhy kávy a další nápoje v osobitém interiéru kavárny, ale určitě vás osloví i kamenné sochy a obrazy, které vznikly pod horkým sluncem na jihu Afriky. Cafebar No. 7 je kavárnou, vinárnou a restaurací, která se vymyká běžnému standardu a rovněž se prezentuje jako prodejní galerie současného umění. Proto majitelka paní Renáta Zelená nabídla prostor kavárny Ateliéru AfrickéSochy.cz, která zde bude po dobu tří měsíců vystavovat sochy a obrazy, které vytvořili umělci v africkém Zimbabwe.

Výstavu nezahájila obvyklá vernisáž, ale 21. ledna 2012 se uskuteční večer pro pozvané hosty, v jehož průběhu manželé Homolkovi z Ateliéru AfrickéSochy.cz poutavě pohovoří o životě afrických sochařů i o charitativních projektech na podporu vzdělání dětí sochařů.

Ateliér AfrickéSochy.cz se zabývá dovozem kamenných soch ze Zimbabwe do České republiky a jejich následným prodejem. „Smyslem naší práce však není jen obchodní činnost. Jde nám také o přiblížení jedinečného afrického umění české veřejnosti a o maximální podporu afrických umělců,“ říká Ondřej Homolka. „Proto vyhledáváme zajímavá místa po celé České republice, která umožní vystavit exotické sochy a obrazy v tuzemských interiérech i exteriérech. V uplynulém roce se tak nad sochami ze Zimbabwe klenuly gotické klenby v Minoritském klášteře v Českém Krumlově či v Galerii Ambit v Praze, ale rovněž širé nebe na loukách v Dendrologické zahradě v Průhonicích. Na podporu dětí zimbabwských sochařů připravuje naše společnost čistě charitativní akce, jako byl benefiční večer v hotelu Casa Marcello v polovině minulého roku. V průběhu tohoto večera se podařilo vybrat 50 tisíc korun na provoz školy pro děti umělců ze sochařské komunity Tengenenge,“ dodává Ondřej Homolka. Na stránkách www.africkesochy.cz se zájemci mohou dozvědět více o historii zimbabwského sochařství a prohlédnout si další sochy umělců z komunity Tengenenge i dalších center sochařství v Zimbabwe.

Moderní zimbabwské sochařství má kořeny v 60. letech 20. století. Postupně se první generace sochařů v tehdejší Jižní Rhodesii dokázala vypracovat od neumělého až dětsky brutálního uměleckého projevu na úroveň, kterou ocenila muzea moderního umění v Londýně, Paříži i New Yorku. Vysokou uměleckou úroveň si zimbabwské sochařství drží dodnes. Umělecká komunita Tengenenge je jedním z center současného sochařství v Zimbabwe. V Tengenenge žijí i s rodinami necelé dvě stovky sochařů. Sochy tesají i vystavují přímo ve vsi, kde žijí. Ve vesnici samé i jejím bezprostředním okolí jsou tak vystaveny tisíce soch, které vytváří obrovský amfiteátr – galerii pod širým nebem. Život ve vesnici doprovází od rána do večera tlukot kamenických kladívek. To všechno spolu s koloritem afrického venkova vytváří neopakovatelnou atmosféru a jedinečnost místa.

Většina soch, které jsou vystavené v Cafebaru No. 7 v Brušperku, byla vytesána právě umělci z komunity Tengenenge. Známé umělce, kteří mají svá studia v hlavním městě Harare, pak reprezentují sochy Gregoryho Mutasy a Lovemora Bonjisiho. Posledně jmenovaný sochař Lovemore Bonjisi je jediným zimbabwským sochařem, který vytvořil sochu přímo v České republice. V roce 2007 při příležitosti výstavy v Botanické zahradě v Troji deset dnů tesal sochu africké krásky přímo v plenéru Botanické zahrady. Jím vytvořená socha se stala součástí expozice Botanické zahrady. Vznik sochy tehdy mohli sledovat posluchači takřka v přímém přenosu na Českém rozhlasu Leonardo. (http://www.rozhlas.cz/socha/lovemore/_zprava/365474)

Instalace soch je doplněna obrazy předních malířů ze Zimbabwe – Davida Chinyamy, Mercy Moyo, Valentine Magutsy a Voti Thebe. Pro africké malířství jsou typické živé, jasné barvy. Ty jsou zastoupeny abstraktními i skutečnými krajinami Davida Chinyamy či ženskými postavami od malířky Mercy Moyo. Valentine Magutsa je malířem alejí exotických stromů, jakým je tropická žakaranda. Ta se v době květu promění v jasně fialovou pochodeň vytvořenou malými květy. Voti Thebe je zástupcem ředitele National Gallery of Zimbabwe v Bulawayo – druhém nevětším městě v Zimbabwe. V Brušperku je vystaven jeho triptych zobrazující typické africké motivy a symboly.

Kontakty pro média:

Ondřej Homolka
e-mail: sochy@africkesochy.cz
mobil: 777 935 970
web: www.africkesochy.cz

Hana Homolková
e-mail: hana.homolkova@africkesochy.cz
mobil: 777 124 329
web: www.africkesochy.cz