Grafiky a kresby Josefa Čapka v galerii GATE

 
Grafika od Josefa ČapkaKdo má rád dílo Josefa Čapka a třeba promeškal jeho velkou retrospektivní výstavu v Jízdárně Pražského hradu před čtyřmi lety, neměl by si nechat ujít výstavu jeho grafik a kreseb v galerii GATE v pražské Husově ulici. Zhruba stopadesát vystavených drobnějších prací bylo vybráno ze sbírek galerie GASK a z Čapkovy rodinné pozůstalosti.

Název výstavy „Zpěv z temného kouta“ rezonuje s obdobím let 1916 až 1926, kdy vystavené práce vznikaly (posledními roky první světové války a prvními poválečnými lety v nově vzniklém Československu), i zaměřením prací na osudy těch, kteří se pohybovali v „přítmí“ na samém sociálním okraji společnosti: žebráků, nevěstek či pijáků.

Celoživotní inspirací pro dílo Josefa Čapka byl jeho pobyt v Paříži, kam odcestoval po ukončení studia na Uměleckoprůmyslové škole, aby v Paříži navštěvoval uměleckou Academii Colarossi. Díky pobytu v Paříži mohl Čapek navštěvovat galerie a výstavy nejmodernějšího umění. Na výstavě Nezávislých roku 1910 se například seznámil s prekubistickými díly Picasa a Braqua.

V Paříži Čapek rovněž navštěvoval a studoval sbírky etnografického muzea v Trocadéru. Výsledkem jeho návštěv byl Čapkův celoživotní zájem až fascinace „primitivním uměním“. O afrických sochách a uměleckém projevu přírodních národů sepsal ještě v Paříži svou první teoretickou práci. O mnoho let později dokončil svou knihu Umění přírodních národů, která poprvé vyšla roku 1938 a byla poslední knihou vydanou za jeho života.

Těší nás, že sochy současných afrických sochařů, které si můžete vybrat v naší galerii, uzavírají symbolický kruh. Před sto lety africké sochy a africké umění inspirovaly evropskou modernu, dnes moderní africké sochy mohou být Vaší každodenní inspirací, osobitým uměním ve Vašem interiéru či zahradě.

Výstava trvala do 3. 3. 2013.