Lovermore Kambudzi: Dzimbadzamabwe shrines

 
Obraz od malíře Lovemora Kambudziho

AUTOR: Lovermore Kambudzi ROZMĚRY (v-š): 249 x 150 cm
NÁZEV: Dzimbadzamabwe shrines TECHNIKA: Olej na plátně
CENA: 6 700 USD