Pomáháme dětem sochařů

Děti sochařů v umělecké komunitě Tengenenge

Jak pomoci lidem v Africe

Kdo si někdy položil otázku, zda či jak je možné pomoci lidem v Africe, ví, že hledání odpovědi není jednoduché. Jediná skutečně účinná pomoc je – podle našeho názoru – ta, které podporuje vlastní aktivitu a emancipaci lidí, ke kterým pomoc směřuje. Proto sochy nakupujeme přímo v sochařské komunitě Tengenenge nebo ve studiích samostatných sochařů v Harare, a tím je přímo finančně podporujeme. Na cestě mezi sochařem a konečným vlastníkem sochy již nestojí žádní další obchodníci.

Klub přátel Tengenenge pomáhá dětem sochařů

Zároveň si však uvědomujeme, že pokud se děti v Africe naučí číst a psát, mnohonásobně vzroste jejich šance na uplatnění a získání lépe placené práce. Proto jsme uvítali aktivitu paní PhDr. Marie Imbrové, afrikanistky a bývalé diplomatky v Zimbabwe, která v roce 2010 iniciovala založení Klubu přátel Tengenenge. Klub je spolkem, jehož cílem je podporovat děti sochařů v komunitě Tengenenge, aby mohly navštěvovat školu a získat základní školní vzdělání. Ve prospěch Klubu proto pořádáme nejrůznější akce s cílem získat finanční prostředky pro činnost Klubu a Klub podporujeme našimi aktivitami.
 

 • Děti sochařů v umělecké komunitě Tengenenge

  Předškolní zařízení (školka) pro nejmenší děti v Tengenenge

 • Děti sochařů v umělecké komunitě Tengenenge

  Děti se učí počítat ještě dříve než začnou chodit do státní školy

 • Děti sochařů v umělecké komunitě Tengenenge

  PhDr. Marie Imbrová – zakladatelka a předsedkyně Klubu přátel Tengenenge

 • Děti sochařů v umělecké komunitě Tengenenge

  Výuka ve školce je financována z darů, které získá Klub přátel Tengenenge

Pomoci můžete i Vy

Podpořit děti sochařů v Tengenenge můžete Vy. Více o činnosti Klubu se dozvíte na www.tengenenge.cz.