Lovemore Bonjisi: Milenci – socha zapůjčená do botanické zahrady v Praze – Troji

Lovemore Bonjisi: Milenci - socha zapůjčená do botanické zahrady v Praze - Troji