Víkend tvoření pro Afriku v botanické zahradě, 2013

 
Po oba dny víkendu 10. a 11. 8. 2013 se mohli návštěvníci zahrady zapojit do tvořivých workshopů, které připravili neziskové organizace, které pomáhají dětem i dospělým v Africe. Návštěvníci mohli rovněž navštívit přednášky věnované tématům, které s činností těchto organizací souvisí.
 
Víkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahradě

Stejně jako v předchozích víkendech ani tentokrát nechyběly taneční a bubenické workshopy.

Víkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahraděVíkend tvoření pro Afriku v botanické zahradě