Chapungu sculpture park a Roy Guthrie

Chapungu sculpture park a Roy Guthrie

Roy Guthrie zemřel ve věku 89 let

Chapungu sculpture park je umělecké centrum v Harare, hlavním městě Zimbabwe. Galerii Chapungu založil a až do své smrti vedl Roy Guthrie – obchodník s uměním, galerista, kurátor a sběratel umění. Guthrie desítky let neúnavně propagoval a úspěšně představoval sochy umělců z Jižní Rhodesie, později Zimbabwe, na výstavách po celém světě. Roy Guthrie bohužel zemřel 5. března 2024. Bylo mu 89 let.

Vzestup i pád galerie Chapungu je pevně spjatý s historickým vývojem britské Jižní Rhodesie a později samostatného státu Zimbabwe. Vyhlášením nezávislosti v roce 1980 skončila v Jižní Rhodesii vleklá občanská válka a země se postupně začala vracet k normálnímu životu. Konsolidace poměrů v zemi umožnila sochařům, aby se znovu mohli naplno věnovat své práci, a obchodníkům s uměním, aby zimbabwské sochařství úspěšně nabízeli na výstavách a světových trzích s uměním. A za tímto úspěchem sochařů ze Zimbabwe stál, kromě dalších aktérů, i Roy Guthrie, zakladatel a majitel galerie Chapungu sculpture park.

Frank McEwen a počátky zimbabwského sochařství

Duchovním otcem zimbabwského sochařství byl první ředitel Národního galerie Cecila Rhodese – Brit Frank McEwen. To on uviděl u místních, především donských, obyvatel nadání pro uměleckou tvorbu, začal je podporovat v tom, aby malovali obrazy, a později pro ně otevřel i sochařský workshop. Touto podporou a prostřednictvím úspěšných výstav jejich děl, které zorganizoval v předních světových muzeích, Frank McEwen umožnil vzniknout šonskému, posléze zimbabwskému sochařství.

V Rhodesii ale v 70. letech vrcholil střet mezi většinovým černošským obyvatelstvem a bělošskou vládou kontrolující zemi. McEwenova podpora místních umělců se postupně stala pro vládní byrokracii nepřijatelná a Frank McEwen musel v roce 1973 Jižní Rhodesii opustit. Tím se soukromým galeristům plně otevřel prostor, aby mohli ve světě nabízet nové šonské umění. A právě Roy Guthrie a jeho Chapungu sculpture park se stali největší soukromou galerií, která desítky let úspěšně propagovala a prodávala nové šonské sochařství na výstavách po celém světě.

Roy Guthrie ale také podporoval místní umělce a umožnil řadě z nich, aby se vůbec mohli jako umělci prosadit. Vedle komerčního rozměru obchodu s uměním Roy Guthrie za uměleckými díly vždy viděl i sochaře, malíře a jejich životní příběhy. Umění pro něj bylo neoddělitelné od svého autora. Takto sochaře prezentoval na výstavách, které organizoval, a takto se snažil zachytit jejich příběhy v knihách a katalozích, které v rámci činnosti Chapungu sculpture park vydával.

Chapungu sculpture park v roce 2020

Roy Guthrie a Gallery Shona Sculpture

Svou dráhu galeristy Roy Guthrie započal po roce 1970 podporou galerie nazvané African Art Promotions Gallery, která sídlila na 2 Park Street v hlavním městě Salisbury (později Harare). Tuto galerii Roy Guthrie převzal v roce 1976 a změnil její jméno na Gallery Shona Sculpture.

Roy Guthrie a umělci z Tengenenge

V tomto období Roy Guthrie navázal úzké vztahy s uměleckou komunitou Tengenenge. Nepochybně k tomu muselo přispět i to, že Tom Blomefield, který komunitu Tengenenge založil a vedl, otevřel v roce 1975 na vedlejší adrese vedle African Art Promotions Gallery svou vlastní galerii [1] pro sochaře z Tengenenge. Roy Guthrie a Tom Blomefield se zde museli potkávat nejen mezi sebou, ale nepochybně byli i v úzkém kontaktu se všemi sochaři.

O vztahu Roye Guthrieho a Toma Blomefielda neexistují v materiálech o historii zimbabwského sochařství takřka žádné zmínky, ale úzké vazby Guthrieho na umělce z Tengenenge jsou zřejmé i z toho, že v době, kdy bylo Tengenenge na konci 70. let uzavřeno, protože se v blízkém okolí pohybovaly partyzánské skupiny, Roy Guthrie podporoval jídlem umělce, kteří zůstali přímo v Tengenenge či blízkém okolí. Přední umělce z Tengenenge jako byli Fanizani Akuda, Ephraim Chaurika, Henry Muniaradzi nebo Ndale Wilo, Roy Guthrie později, kdy již vybudoval svůj Chapungu sculpture park, představoval na výstavách ve světě a v rámci galerie Chapungu nabízel k prodeji jejich sochy.

Chapungu sculpture park – roky úspěchů

V roce 1985 Roy Guthrie koupil rozsáhlé pozemky bývalé farmy v tehdejší průmyslové zóně Msasa zhruba osm kilometrů od centra Harare. Pozemky v krásné přírodě s potokem, malou vodní plochou a solitérními žulovými skalami tak typickými pro krajinu v Zimbabwe Roy Guthrie parkově upravil a do přírodních scenérií začal volně umisťovat velké sochy získané od zimbabwských sochařů. Ještě roku 1985 Roy Guthrie v tomto místě otevřel nové umělecké centrum nazvané Chapungu sculpture park. Součástí centra byla i vesnice, která umožňovala sochařům, aby žili a tesali své sochy přímo v parku Chapungu.

Vedle toho, že Roy Guthrie zprostředkovával prodeje soch v rámci sochařského parku Chapungu, organizoval i četné výstavy v zahraničí. Navázal tak na práci Franka McEwena. V posledních dvou dekádách minulého století se vedle Toma Blomefielda a jeho umělecké komunity Tengenenge stal Roy Guthrie nejznámějším a nejvýznamnějším propagátorem zimbabwského sochařství ve světě.

Roy Guthrie a jeho sbírka soch od sochařů první generace

Roy Guthrie si také vybrané sochy nechával a postupně vybudoval rozsáhlou stálou sbírku soch nejúspěšnějších zimbabwských sochařů, především těch, kteří jsou označováni jako sochaři první generace. Jeho sbírka zahrnovala sochy autorů, kteří získali uznání a ocenění ve světovém měřítku, jako byli Nicholas Mukomberanwa, Henry Munyaradzi, Sylvester Mubayi, Joseph Ndandarika, Boira Mteki, Bernard Matemera nebo John Takawira.

Chapungu sculpture park – postupný pád

Chapungu sculpture park úspěšně fungoval více než dvě desítky let. Jenže po roce 2000 začal tehdejší president Robert Mugabe v Zimbabwe upevňovat autokratický režim a ekonomická situace státu se začala rychle zhoršovat. Inflace se rok od roku zvyšovala a postupně rozkládala do té doby relativně funkční hospodářství. Na konci první dekády 21. století se finanční situace v Zimbabwe stala neudržitelnou a v lednu 2009 Zimbabwe zrušilo vlastní měnu a umožnilo jen platby v amerických dolarech a jihoafrických randech. Ve snaze získat alespoň nějaké státní příjmy, protože výběr daní se zhroutil, byla zavedena přísná devizová opatření.

A to definitivně srazilo vaz Royi Guthriemu a galerii Chapungu. Na podzim 2012 byl Roy Guthrie vyšetřován a obviněn z toho, že do Zimbabwe nepředvedl všechny peníze z prodejů soch, které ze Zimbabwe vyvezl na výstavy. Roy Guthrie byl nucen Chapungu sculpture park uzavřít, a aby se vyhnul možnému stíhání, raději opustil Zimbabwe a na dva roky přesídlil do Spojených států. Zaměstnanci Chapungu přišli o práci, park zpustl a část Guthrieho soch byla zabavena a rozprodána. Ostatní sochy od předních zimbabwských sochařů se válely na hromadách okolo centrální budovy galerie.

Po dvou letech se situace ohledně Guthrieho obvinění urovnala a Roy Guthrie se vrátil zpátky do Zimbabwe, aby se pokusil park a galerii obnovit. To se mu podařilo již jen v omezeném rozsahu. Zimbabwe se začal vyhýbat turistický ruch a řada umělců si našla pro své sochy jiné cesty odbytu než prostřednictvím galerie Chapungu. Roy Guthrie překročil osmdesátku a ubývaly mu fyzické i duševní síly.

Chapungu sculpture park – poslední roky

V posledních letech se o Guthrieho starala jeho žena Marceline Mushore, která nyní Chapungu povede. Bez Guthrieho vášně a nadšení pro umění je však možné, že se historie uzavře postupným prodejem stálé sbírky, kterou Roy Guthrie za desítky let shromáždil, a poslední exponáty galerie Chapungu, kdysi úžasné přírodní galerie soch pod volným nebem, zmizí v soukromých sbírkách a již je nebude více možné volně spatřit.

 


[1] Ben Joosten: Sculptors from Zimbabwe: The First Generation, str. 36


 

Nové sochy v naší e-Galerii

Prohlédněte si nové sochy přidané do e-Galerie

 

  • Sdílet příspěvek