Pomáháme dětem sochařů

Děti sochařů v umělecké komunitě Tengenenge

Jak pomoci lidem v Africe

Kdo si někdy položil otázku, zda či jak je možné pomoci lidem v Africe, ví, že hledání odpovědi není jednoduché. Jediná skutečně účinná pomoc je – podle našeho názoru – ta, které podporuje vlastní aktivitu a emancipaci lidí, ke kterým pomoc směřuje. Proto sochy nakupujeme přímo v sochařské komunitě Tengenenge nebo ve studiích samostatných sochařů v Harare, a tím je přímo finančně podporujeme. Na cestě mezi sochařem a Vámi – naším zákazníkem – již nestojí žádní další obchodníci.

Klub přátel Tengenenge pomáhá dětem sochařů

Zároveň si však uvědomujeme, že pokud se děti v Africe naučí číst a psát, mnohonásobně vzroste jejich šance na uplatnění a získání lépe placené práce. Proto jsme uvítali aktivitu paní PhDr. Marie Imbrové, afrikanistky a bývalé diplomatky v Zimbabwe, která v roce 2010 iniciovala založení Klubu přátel Tengenenge. Klub je nevládní neziskovou organizací, jejímž cílem je podporovat děti sochařů v komunitě Tengenenge, aby mohly navštěvovat školu a získat úplné základní školní vzdělání.

 

Do základní školy začínají děti v Zimbabwe chodit v šesti letech. Děti z Tengenenge chodí nejdříve do školy Tengenenge Farm School. Tato škola je od vesnice vzdálena 3 kilometry. Školní výuka probíhá v angličtině. Do vyšších ročníků základní školy děti chodí do Horse Shoe School. Ta je od sochařské komunity vzdálená již 8 kilometrů. Většina dětí do školy chodí pěšky. Některé starší děti do školy jezdí na kole, pokud si kolo rodina může dovolit.

Pro žádné z dětí není angličtina mateřským jazykem. Sochaři z umělecké komunity Tengenenge jsou pestrou sbírkou různých etnik a v rodinách mluví svým mateřským jazykem. Právě proto je důležitá funkce předškolního zařízení přímo ve vesnici. V mateřské školce se děti naučí základům angličtiny, sociálním návykům i prvním znalostem čtení, psaní a počítání.

Klub přátel Tengenenge financuje chod předškolního zařízení – plat učitelky, opravy a údržbu školní budovy, pořízení nezbytných školních pomůcek. Klub dále finančně podporuje vybrané nadané starší děti, které již chodí do státní školy nebo na školu střední.

Abychom my podpořili Klub přátel Tengenenge, pořádáme ve prospěch Klubu nejrůznější společenské akce s cílem získat finanční prostředky pro děti v Tengenenge a Klub podporujeme svou osobní bezplatnou prací.

 

Podívejte se, jak Stella učí malé děti z Tengenenge

Děti z Tengenenge

 

Pomoci můžete i Vy

Podpořit děti sochařů v Tengenenge můžete Vy. Více o činnosti Klubu se dozvíte na www.tengenenge.cz.

 

 

Předškolní zařízení v Tengenenge

Nejmenší děti z Tengenenge navštěvují školku přímo ve vesnici

Tengenenge preschool